KEPALA MADRASAH

DATA KEPALA MADRASAH MTs NEGERI 2 PAMEKASAN

Nama Kepala Madrasah : Drs. Achmad Wahyudi. M.Pd.I
Tempat/ Tgl Lahir : Pamekasan, 25 – 12- 1968
Nip : 196812251994031002
Pangkat/ Jabatan : Pembina (IV/a)
Kantor / Tempat : MTs Negeri 2 Pamekasan
Telpon : 081803015032